اصلی‌ترین و عمده ترین روش حمل و نقل بین المللی می باشد. به طور متوسط بیش از 70درصد حمل و نقل بین المللی کالا بوسیله کشتی انجام می گیرد.

این شاخه از حمل و نقل به واسطه داشتن مزیت‌هایی از جمله هزینه پایین حمل کالا و سرعت عمل و حجم بالایی از کالا، از مناسبترین روش های حمل و نقل به شمار می آید . همچنین با توجه به موقعیت جغرافیایی کشورمان در حوزه دریایی، وجود بنادر تجاری در شمال و جنوب کشور، دسترسی به آبهای آزاد (اقیانوس هند) قرار گیری کشور بر سر مسیر کریدورهای ترانزیتی شمالی، جنوبی و عملکرد ارتباط دهنده کشورهای آسیای میانه با آبهای جنوب کشور از مهمترین مزایای استفاده از این روش حمل و نقل برای بازرگانان به شمار می رود.

شرکت نوین راشا در زمینه حمل و نقل دریایی آماده ارایه خدمات در این بخش و به صورت مستقیم و غیر مستقیم از تمامی بنادر تجاری جهان به خصوص تمامی بنادر تجاری کشور چین، تمامی بنادر کشورهای حوزه خلیج فارس، بنادر کشورهای اروپایی، بنادر کشورهای آمریکایی و بنادر کشورهای قاره آفریقا به شما می باشد.

خدمات حمل و نقل دریایی شرکت نوین راشا شامل موارد ذیل میگردد:

  • صدور بارنامه دریایی 
  • حمل و نقل دریایی کالا به روش کراس استافینگ 

حمل دریایی کالا از  بنادری که امکان ارسال کالا به صورت مستقیم به ایران نمی باشد , به روش می باشد. در این روش حمل و نقل دریایی , کانتینر حاوی محموله از یک کشتی به کشتی دیگر انتقال می بابد که معمولا در بندر جبل علی صورت می گیرد.

  • حمل و نقل دریایی کالا به روش ترانشیپ

حمل و نقل دریایی کالا به روش ترانشیپ , حمل و نقل دریایی کالا از طریق تغییر کشتی می باشد, برای بنادری که امکان حمل دریایی کالا از آنجا به صورت مستقیم نمی باشد , دارا می باشد. جریان انتقال غالباً با تخلیه و بارگیری مجدد کالا همراه است.

  • حمل و نقل دریایی کالا به روش چارترینگ
  • حمل و نقل دریایی کالا به روش گروپاژ و پروژه‌ای
  • حمل و نقل دریایی کالاهای فله 

جهت کالاهایی که بدون بسته بندی خاصی بارگیری میشوند.

  • حمل و نقل دریایی کالا با کانتینر یخچالی